WINNAARS ‘OVERHEIDSORGANISATIE VAN HET JAAR®’ 2017

De Federale Overheidsdienst Financiën, CHU UCL Namur en Groep Mechelen zijn de drie winnaars van de vierde editie van ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’

De Federale Overheidsdienst Financiën is de overkoepelende winnaar ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’

Vanavond werden in Brussel de awards voor de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ 2017 uitgereikt. De prijs wordt voor de 4de keer georganiseerd door EY in samenwerking met De Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis. De winnaars werden bekend gemaakt in het bijzijn van Jan Jambon, Vice-eerste minister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken belast met de Regie der Gebouwen, Steven Vandeput, minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken, Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn en Didier Gosuin, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Economie en Tewerkstelling.

Overkoepelende winnaar: de Federale Overheidsdienst Financiën

De Federale Overheidsdienst Financiën werd door de jury verkozen als de overkoepelende winnaar en mag zich de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ 2017 noemen. De FOD Financiën mocht de award in ontvangst nemen van Jan Jambon, Vice-eerste minister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken belast met de Regie der Gebouwen.

De jury was zeer onder de indruk van de revolutie die de organisatie de laatste jaren heeft gemaakt: van een model waarin de dienstverlening werd ingedeeld per dienst (BTW, vennootschapsbelasting, personenbelasting,…) naar een model per doelgroep (zelfstandigen, particulieren, vennootschappen,…). Met deze verandering laat de FOD Financiën duidelijk zien dat klantgerichtheid prioritair is. Ook op vlak van HR-beleid maakte de overheidsorganisatie grote sprongen. De hiërarchie werd ingeruild voor resultaatgerichtheid en verantwoordelijkheid voor alle medewerkers. Tenslotte stelt de FOD Financiën voor elk nieuw project een business plan op met verwachte voordelen en de return on investment. Op deze manier worden alle middelen zo efficiënt mogelijk ingezet en de strategie nauwlettend opgevolgd. De FOD Financiën streeft, samen met zijn partners en met behulp van digitale en innovatieve tools, naar een zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk fiscaal beleid voor de Belgische burgers.

De award voor de ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2017 ging naar de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën). De award werd overhandigd door minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput.

De jury verkoos het netwerk van poliklinieken, rusthuizen en kinderopvangdiensten CHU UCL Namur als ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2017. De laureaat kreeg de award uit handen van Anne Boucquiau, kabinetschef van minister Maxime Prévot, bevoegd voor Openbare Werken, Volksgezondheid, Sociale Actie en Erfgoed in de Waalse Gewestregering.

De award voor de ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2017 tenslotte ging naar Groep Mechelen, de samensmelting tussen de stad Mechelen, het Sociaal Huis en de samenwerking met andere partners. Max Jadot, Voorzitter van het Directiecomité en van het Executive Committee, bij BNP Paribas Fortis overhandigde de award.

Een award voor succesvolle Belgische overheidsorganisaties

EY reikte, samen met haar partners De Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis, in 2014 voor de eerste keer de award voor de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ uit. De award werd in het leven geroepen om overheidsorganisaties die zich onderscheiden op vlak van strategie, klantgerichtheid, effectiviteit, efficiëntie, duurzaamheid, betrouwbaarheid, wendbaarheid, innovatie en partnership te belonen.

 

Rudi Braes, CEO en voorzitter EY België:

“Jaar na jaar bewijzen de finalisten in de drie categorieën van ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ dat overheidsorganisaties, net zoals privéondernemingen, kunnen en durven inzetten op een innoverende strategie, om een klantgerichte en efficiënte dienstverlening te kunnen aanbieden. Hierdoor dragen deze overheidsorganisaties dagelijks bij aan de maatschappij en de Belgische economie. Zij verdienen het dan ook om waardering te krijgen voor hun inspanningen om steeds beter te kunnen inspelen op de wensen van de ondernemingen en de burger.”

 

De winnaars tonen aan dat ook overheidsorganisaties, die niet gedreven worden door winstgevendheid, continu dienen in te zetten op innovatie om een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening te kunnen aanbieden. Duurzame ontwikkeling, efficiënte en effectieve structuren en innovatie zijn kenmerken van de laureaten. Ze zijn een voorbeeld voor zowel overheidsorganisaties als privéondernemingen”, aldus Michèle Sioen, voorzitster van de jury en ere-voorzitster van het VBO, over de keuze voor de winnaars.

 

De keuze van de jury toegelicht: drie awards voor drie performante overheidsorganisaties

De Federale Overheidsdienst Financiën: ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2017

Ondanks het feit dat de Federale Overheidsdienst Financiën een gigantische organisatie is, is ze er toch in geslaagd om enorme veranderingen succesvol door te voeren. In twaalf jaar tijd daalde het personeelsbestand van de FOD Financiën met dertig procent, wat grote besparingen op vlak van kantoorruimte opleverde. Enkele jaren geleden was de top van de overheidsorganisatie er nog niet in geslaagd om de vooropgestelde veranderingen door te laten dringen tot alle niveaus van de organisatie. De jury is er van overtuigd dat dit nu wel het geval is. Het resultaat van deze veranderingen: een eenvoudigere en kwalitatievere dienstverlening aan de burger. De hiërarchie binnen de organisatie heeft plaats geruimd voor transparantie. Door datamining bijvoorbeeld gebeuren de controles nu veel gerichter. Zo wordt vermeden dat bepaalde regio’s of sectoren strenger aangepakt worden dan andere. Dit draagt bij tot een rechtvaardig fiscaal beleid, wat uiteindelijk de economie ten goede komt. De cultuuromslag bij de overheidsdienst is groot. De jury hoopt dat deze overwinning een stimulans mag zijn om de bedrijfswereld en de burger nog rechtvaardiger en efficiënter ten dienste te staan.

Contact Federale Overheidsdienst Financiën: Hans D’Hondt – Voorzitter van het directiecomité - hans.dhondt@minfin.fed.be – 02 576 62 58 – http://financien.belgium.be/nl

CHU UCL Namur: ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2017

Het CHU UCL Namur beschikt over een visie voor de toekomst. Door CHU UCL Dinant Godinne en het ziekenhuis en de materniteit Sint-Elisabeth te fuseren, heeft men geanticipeerd op de geplande hervormingen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Het CHU kan bovendien steunen op de poliklinieken van Erpent en Ciney, alsook op het centrum voor palliatieve zorgen Saint-François. Dankzij een grensoverschrijdend akkoord ontvangt het CHU UCL Namur bovendien ook patiënten uit het buitenland: 20% van de patiënten in Dinant komen uit Frankrijk.
De site in Godinne kende de laatste 30 jaar een enorme groei, het aantal artsen meer dan verdrievoudigde van 40 naar 150 en het aantal consultaties per jaar groeide van 50.000 naar 300.000. Het CHU UCL Namur beschikt over een jaarlijks budget van 400 miljoen euro en telt 4.500 medewerkers.
Deze enorme groei gaat samen met een niet aflatende investering in de kwaliteit van de zorg en diensten. Het CHU behoort tot de top op het vlak van cardiochirurgie, longtransplantatie, NKO-heelkunde en MKA-chirurgie.
Bij dit alles wordt ook het milieu niet over het hoofd gezien: de site van Dinant wordt voorzien van energie met behulp van houtgas. In het algemeen is de jury onder de indruk van het snelle reactievermogen van het CHU om in te spelen op de verschillende uitdagingen die de ziekenhuissector kent.

Contact CHU UCL Namur:  Benoît Libert – Algemeen Directeur - benoit.libert@uclouvain.be –   081 42 48 41 - www.chuuclnamur.be

Groep Mechelen: ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2017

Groep Mechelen hecht belang aan een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit. Efficiëntie is belangrijk, maar besparen enkel en alleen om te besparen is geen doelstelling. Groep Mechelen is innovatief door haar partnerships met de privé-sector en is zo een voorbeeld voor andere steden en gemeenten. Ondanks haar schulden heeft Groep Mechelen geen schrik om toch te investeren. Zij hebben ingezien dat nieuwe investeringen soms nodig zijn om in de toekomst een return te kunnen krijgen, net zoals dit ook het geval is bij privébedrijven. Het resultaat van deze investeringen is bovendien al zichtbaar: nieuwe inwoners en bedrijven vestigen zich in de stad. De verandering is voelbaar in de straat. Groep Mechelen toont aan dat ook een overheidsorganisatie moet durven investeren in de toekomst. De groep is bovendien een voorloper op vlak van diversiteit: men spreekt over een interculturele in plaats van een multiculturele samenleving. De stad voert originele en innovatieve projecten uit waardoor alle nationaliteiten op een positieve manier kunnen samenleven.

Contact Groep Mechelen: Erik Laga – Stadssecretaris - erik.laga@mechelen.be – 015 29 78 03 - www.mechelen.be

 

 

Contacteer ons
Beatrijs Wouters Consultant, Citigate
Christophe Ballegeer Woordvoerder, EY
Beatrijs Wouters Consultant, Citigate
Christophe Ballegeer Woordvoerder, EY
Over Grayling

PR Agency: Corporate & consumer brand communications - Media relations & trainings - Reputation & crisis management
// Grayling & Citigate (former PR Force)

Grayling
Kunstlaan 46 Avenue des Arts
1000 Brussels