WINNAARS ‘OVERHEIDSORGANISATIE VAN HET JAAR®’ 2016

Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil), La Société wallonne des eaux (SWDE) en Zorgbedrijf Antwerpen zijn de drie winnaars van de derde editie van ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’

Zorgbedrijf Antwerpen: overkoepelende winnaar ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’

Tijdens de derde editie van ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’, georganiseerd door EY in samenwerking met De Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis, werden de winnaars onthuld, in het bijzijn van o.a. Vice-Premier en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Kris Peeters, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput, Minister-president van de Vlaamse Regering Geert Bourgeois, Minister-president van de Franse Gemeenschapsregering Rudy Demotte en Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Rudi Vervoort.

Overkoepelende winnaar: Zorgbedrijf Antwerpen

De jury heeft beslist om het Zorgbedrijf Antwerpen te kiezen als overkoepelende winnaar en bekroont de organisatie met de titel ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ 2016. Zorgbedrijf Antwerpen ontving deze onderscheiding uit handen van Vice-Premier en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Kris Peeters.

Volgens de jury is de organisatie een voorbeeld voor alle collega’s in de overheid. Ze tonen dat de kloof tussen overheid en privé niet groot hoeft te zijn door uit te blinken in hun professionalisme. Een overheidsorganisatie die ten dienste staat van de maatschappij hoeft niet bang te zijn om te focussen op klanten, schaalvergroting, efficiëntie en groei. Daarenboven implementeert het Zorgbedrijf een vernieuwend personeelsbeleid waarbij het management van de medewerkers een team van ondernemers wil maken. Medewerkers krijgen de kans om nieuwe zaken uit te proberen. Het is een mentaliteit die aan een opmars bezig is binnen overheidsbedrijven, dit blijkt ook dit jaar weer uit de hele sterke kandidatenlijst voor de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ 2016. Het Zorgbedrijf slaagt erin om aan te tonen dat een ambtenaar ook een ondernemer kan zijn. In die zin is deze prijs een stimulans voor de honderden medewerkers van de andere efficiënte overheidsorganisaties die elke dag opnieuw bewijzen dat een overheidsorganisatie ook wendbaar, snel en modern kan zijn

Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil), de organisatie die onder andere instaat voor de opvang en begeleiding van asielzoekers, werd bekroond met de award van ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2016. Fedasil mocht de award in ontvangst nemen van minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput.

De grootste waterproducent in België die de watercyclus beschermt en beheert in Wallonië, La Société wallonne des eaux (SWDE), mag zich vanaf vandaag ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2016 noemen. Joan Condijts, hoofdredacteur van L’Echo mocht deze award overhandigen.

De award van ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2016 ging naar Zorgbedrijf Antwerpen, de grootste speler in de Antwerpse zorgsector die woon- en zorgdiensten aan senioren aanbiedt. Yvan De Cock, Head of Corporate & Public Bank Belgium bij BNP Paribas Fortis overhandigde de award.

Een award voor succesvolle Belgische overheidsorganisaties

In 2014 startten EY en haar partners, De Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis, hun zoektocht naar de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ en gingen op zoek naar overheidsorganisaties die zich weten te onderscheiden op vlak van strategie, klantgerichtheid, effectiviteit, efficiëntie, duurzaamheid, betrouwbaarheid, wendbaarheid, innovatie en partnership.

“Net zoals bij de verkiezing van ‘Onderneming van het Jaar®’, ontdekken we ook tijdens de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ elk jaar cases van overheidsorganisaties die, net zoals privéondernemingen, in staat zijn om via een vernieuwende, doeltreffende en vakkundige strategie een klantgerichte dienstverlening aan te bieden. Het is voor ons dan ook een grote eer om deze organisaties te bedanken, waarderen en stimuleren met deze award. Meer dan terecht kunnen we hen beschouwen als een essentiële hefboom voor de Belgische economie”, zegt Rudi Braes, managing partner EY België.

Juryvoorzitster en voorzitster van het VBO Michèle Sioen licht de keuzes voor de winnaars toe: “Ook organisaties die niet gedreven zijn door winstbejag en eigenbelang, dienen zich continu verder te ontwikkelen om in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt, zodat ze kunnen groeien en hun werknemers en klanten tevreden houden. De bekroonde organisaties getuigen van doorzetting, hebben oog voor een duurzame ontwikkeling en bouwen aan efficiënte en effectieve structuren. Deze organisaties zijn een voorbeeld voor andere overheidsorganisaties die zich verder willen ontwikkelen en die er misschien naar streven om in de komende jaren ook de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ te worden.”

De keuze van de jury toegelicht: drie awards voor drie performante overheidsorganisaties

Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil): ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2016

De dynamische en flexibele manier waarop Fedasil omgaat met een crisissituatie, toont de sterkte van deze organisatie aan en maakt hen de verdiende winnaar van de award voor de ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2016.

Sinds de zomer worden zij met een ongeziene crisis geconfronteerd en moest de organisatie plots de opvangcapaciteit voor de toestroom van vluchtelingen verdubbelen van 16.000 naar 35.000 plaatsen. Fedasil stond niet alleen voor logistieke uitdagingen, maar de organisatie diende ook te bouwen aan een communicatiebeleid om het maatschappelijk draagvlak voor de nieuwe centra groot te houden. Ondanks het feit dat Fedasil de afgelopen maanden in de kijker liep, is de keuze niet gebaseerd op emotionele redenen of omwille van de persaandacht voor de organisatie. Doorslaggevend was het crisismanagement van de organisatie. Sterker nog: Fedasil is een voorbeeld geworden voor andere Europese landen, die met dezelfde uitdaging geconfronteerd worden.
De nieuwe leiding van de organisatie is erin geslaagd bruggen te bouwen met partners uit het middenveld en de privésector en bovendien wisten ze zich uitstekend staande te houden in een uitdagende politieke context. Met deze prijs hoopt de jury om Fedasil te stimuleren om ook dit jaar de opvang van vluchtelingen in goede banen te leiden aan de hand van een structurele aanpak in combinatie met crisismanagement.

Contact Fedasil: Jean-Pierre Luxen – Algemeen Directeur – jean-pierre.luxen@fedasil.be

02 213 44 11 – http://fedasil.be/en

La Société wallonne des eaux (SWDE): ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2016

La Société wallonne des eaux (SWDE) is de grootste waterproducent in België, wat zou kunnen doen vermoeden dat zij in een comfortabele positie zitten. Niets is minder waar: de organisatie wordt de laatste jaren geconfronteerd met een lager waterverbruik, door bijvoorbeeld het toenemende aantal gezinnen dat regenwater opvangt, terwijl de distributiekosten ongewijzigd blijven. Toch kan de organisatie geen prijsverhoging invoeren, omdat het als overheidsbedrijf gebonden is aan wettelijke prijsbepalingen. Hoewel dit een behoorlijk druk legt op SWDE, slaagt het bedrijf erin om sinds 2009 een constante groei voor te leggen. Ze slagen erin om winst te generen door enerzijds de kosten te verminderen en anderzijds de productiviteit te verhogen. Daarenboven investeert het bedrijf jaarlijks 100 miljoen euro om de onvermijdelijke veroudering van de waterleiding op te vangen. Een investering die zijn vruchten afwerpt, aangezien de waterverspilling door lekken met 8 miljoen kubieke meter per jaar verminderd wordt.

De inflatie wordt de volgende uitdaging voor de nabije toekomst: SWDE zal het watertarief met 0,20 cent/kubieke meter moeten verlagen. SWDE zette reeds enkele initiatieven in werking die hierop moeten inspelen: zo zullen alle commerciële documenten naar klanten elektronisch opgestuurd worden in 2016 en wordt er gewerkt aan een systeem dat ervoor zal zorgen dat de prikklok voor het personeel in 2018 tot het verleden zal horen.

Contact La Société wallonne des eaux (SWDE): Eric Smit – Voorzitter van het Directiecomité – eric.smit@swde.be – 087 34 28 39 – https://www.swde.be/en

Zorgbedrijf Antwerpen: ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2016

Het Zorgbedrijf Antwerpen baat 17 woonzorgcentra, 3.250 serviceflats, 42 dienstencentra en een gamma thuisdiensten uit. De organisatie gaat op een efficiënte en professionele manier om met één van de toekomstige uitdagingen van onze maatschappij: de vergrijzing. Wat Zorgbedrijf Antwerpen bijzonder maakt is haar visie: de organisatie wordt uitgebaat als een privébedrijf, maar verliest nooit de focus op de senioren, de werksfeer en motivatie van werknemers en vrijwilligers binnen de organisatie. In het kader van deze visie maken zij gebruik van strategieën zoals productvernieuwing, innovatie, focus op de concurrentie, klantvriendelijkheid, schaalvergroting, marketing en financiële spitstechnologie, die eerder thuishoren in de privésector. De jury hoopt dat deze prijs een aanmoediging is om het evenwicht tussen zorg en bedrijf te blijven nastreven.

Contact: Johan De Muynck – Algemeen Directeur – johan.demuynck@zorgbedrijf.antwerpen.be

03 338 52 76 – http://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/

Website: www.overheidsorganisatievanhetjaar.be

Twitter: #PSOawards16

Contacteer ons
Johan De Muynck Algemeen Directeur, Zorgbedrijf Antwerpen
Eric Smit Voorzitter van het Directiecomité, La Société wallonne des eaux (SWDE)
Jean-Pierre Luxen Algemeen Directeur, Fedasil
Johan De Muynck Algemeen Directeur, Zorgbedrijf Antwerpen
Eric Smit Voorzitter van het Directiecomité, La Société wallonne des eaux (SWDE)
Over Grayling

PR Agency: Corporate & consumer brand communications - Media relations & trainings - Reputation & crisis management
// Grayling & Citigate (former PR Force)

Grayling
Kunstlaan 46 Avenue des Arts
1000 Brussels