Vlaams doelgroepenbeleid start op 1 juli 2016

Vanaf 1 juli 2016 start de Vlaamse overheid met een eigen doelgroepenbeleid. Via financiële steun stimuleert de overheid werkgevers om werknemers uit bepaalde doelgroepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, aan te werven en tewerk te stellen. Omdat de verschillende gewesten in ons land eigen accenten willen leggen, werd een deel van het doelgroepenbeleid geregionaliseerd. Vlaanderen geeft het startschot, Brussel en Wallonië volgen later, daar blijven voorlopig de federale maatregelen van kracht.

Wat verandert concreet?

Sinds de zesde staatshervorming in 2014 is het doelgroepenbeleid in belangrijke mate overgegaan van een federale naar een regionale bevoegdheid. Tot nu toe hadden de regio’s geen concrete maatregelen genomen en bleven de federale maatregelen van toepassing. Vanaf 1 juli 2016 start Vlaanderen met een eigen doelgroepenbeleid.

De Vlaamse overheid stimuleert met financiële maatregelen de aanwerving en tewerkstelling van werknemers ouder dan 55, laag- en middengeschoolde jongeren onder de 25 en personen met een arbeidshandicap. Hierdoor verhoogt de mogelijkheid tot tewerkstelling voor werknemers met traditioneel minder kansen op de arbeidsmarkt. De werkgever realiseert een aanzienlijke verlaging van zijn loonkost.

De voorwaarden, duurtijd en bedragen van de Vlaamse steunmaatregelen verschillen van de vroegere federale subsidies. Om het voor de werkgever overzichtelijker te maken, ontwikkelde SD Worx een simulator waarmee bedrijven een eerste indicatie krijgen van de impact van het Vlaamse doelgroepenbeleid voor hen.

Enkele concrete voorbeelden

De nieuwe maatregelen zijn soms voordeliger voor de werkgever, soms nadeliger ten opzichte van de bestaande federale doelgroepverminderingen.

Welke groep?

Hoe lang krijgt bedrijf een korting?

 


Bestaande vermindering
tot 30 juni 2016

Vlaamse vermindering
vanaf 1/7/2016

Een 54-jarige

44 kwartalen

40 kwartalen

Een 55-jarige

40 kwartalen

40 kwartalen

Een 19-jarige laaggeschoolde

12 kwartalen

8 kwartalen

Een 22-jarige middengeschoolde, zes maand werkzoekend

12 kwartalen

8 kwartalen

 

Wie werft het bedrijf aan?

Welke korting krijgt het bedrijf (bedragen in euro, voor de duurtijd zoals in bovenstaande tabel)?

 

Bestaande vermindering
tot 30 juni 2016

Vlaamse vermindering
vanaf 1/7/2016

Een 54-jarige

40.400

35.000

Een 55-jarige

38.800

39.400

Een 19-jarige laaggeschoolde

13.200

9.200

Een 22-jarige middengeschoolde

6.800

8.000


Tot 30 juni 2016 is de vermindering voor een voltijdse tewerkstelling van een 54-jarige werknemer bijvoorbeeld groter (40.400 euro) in vergelijking met de vernieuwingen vanaf 1 juli 2016 (35.000 euro). Voor de +55-jarigen zijn de nieuwe Vlaamse maatregelen dan weer voordeliger: + 600 euro (van 38.800 euro naar 39.400 euro). Ook tussen de midden- en laaggeschoolde jongeren is er een duidelijk verschil. Voor een 19-jarige laaggeschoolde daalt de vermindering van 13.200 euro (tot 30 juni) naar 9.200 euro (vanaf 1 juli), terwijl de Vlaamse maatregelen wel gunstig zijn voor een middengeschoolde 22-jarige (+1.200 euro).

Niet minder complex

Hoewel het Vlaamse doelgroepenbeleid het bestaand kluwen van doelgroepenvermindering vereenvoudigt, blijft het voor bedrijven een aanzienlijke uitdaging om de verschillende maatregelen te kennen en optimaal te benutten. Als daar in de toekomst nog de Brusselse en Waalse maatregelen bij komen, wordt de situatie niet minder complex. Om geen subsidies te mislopen, doen bedrijven er goed aan zich te laten adviseren.

Marleen Polders, HR Manager Eribel: “Ons werknemersbestand is een reflectie van de samenstelling van de maatschappij. Wij streven er dan ook naar om werknemers uit verschillende doelgroepen, van jonge, laaggeschoolden tot oudere werknemers of mensen met een handicap, een kans te geven bij Eribel. Hoewel de financiële steun van de overheid niet de bepalende factor mag zijn om een werknemer uit deze doelgroep aan te nemen – zij doorlopen de gewone aanwervingsprocedure zoals andere werknemers – betekent dit voor een kmo toch een belangrijk duwtje in de rug om de loonkosten te optimaliseren en de hoge patronale kosten terug te dringen.”

Ook Geert Meléndez-Calderon, HR manager Hubo, vroeg een audit aan: “Hubo is de laatste jaren sterk gegroeid en dat gaat nu eenmaal samen met nieuwe aanwervingen. Jaarlijks zijn er zo’n honderdtal vaste en tijdelijke medewerkers die bij ons nieuw aan de slag gaan, waaronder laaggeschoolden. SD Worx lichtte ons personeelsbestand door. Uit het screeningsrapport bleek dat we zo’n dertig procent van de maatregelen waarop we recht hadden, onbenut hadden gelaten. Dat loopt toch al snel op tot een fiks bedrag.”

Meer informatie over het doelgroepenbeleid staat hier

Over SD Worx

SD Worx biedt in Europa, Amerika en Canada een volledige dienstverlening op het vlak van Payroll, HR en Tax & Legal. Ruim 3.600 medewerkers bedienen meer dan 60.000 klanten in de privé- en publieke sector, van kmo's tot zeer grote organisaties. Zij bieden loonberekening en -administratie, opleiding, HR-research, sociaaljuridische, fiscale en HR consultancy, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.

SD Worx berekent maandelijks 4,15 miljoen lonen en heeft eigen kantoren in België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance die instaat voor 31 miljoen loonberekeningen.

Meer info op www.sdworx.com

Contacteer ons
Pieter Goetgebuer Persverantwoordelijke , SD Worx
Pieter Goetgebuer Persverantwoordelijke , SD Worx
Over Grayling

PR Agency: Corporate & consumer brand communications - Media relations & trainings - Reputation & crisis management
// Grayling & Citigate (former PR Force)

Grayling
Kunstlaan 46 Avenue des Arts
1000 Brussels