Startende ondernemers willen meer subsidies, meer fiscale voordelen en administratieve vereenvoudiging

Een van de redenen waarom mensen geen eigen bedrijf durven op te starten, is het gebrek aan ervaring en dus het risico op falen. Starters willen makkelijker toegang kunnen krijgen tot financiering. Daarnaast moet er vanuit het onderwijs meer gedaan worden om studenten met de ambitie om te ondernemen op te leiden. Dit zijn enkele van de belangrijkste conclusies uit een rondvraag bij 517 Belgische ondernemers en 621 Belgische werknemers door een masterstudent aan de K.U. Leuven, in samenwerking met ERGO Insurance en het online onderzoeksbureau Ivox. 

Moeilijk een lening kunnen aangaan en te lage overheidssubsidies vormen belangrijk struikelblok

Financiële instellingen zijn na de bankencrisis voorzichtiger geworden met het verstrekken van leningen, wat moeilijk te rijmen valt met het risico dat het oprichten van een bedrijf met zich meebrengt. Van de ondervraagde respondenten vindt 56% van de werknemers en 60% van de ondernemers dat startende ondernemers makkelijker geld zouden moeten kunnen ontlenen bij de bank.

Daarnaast kan de overheid volgens hen maatregelen nemen die beter aangepast zijn aan start-ups. 61% van de werknemers en 68% van de ondernemers vindt dat de regering meer subsidies moet toekennen aan starters en bovendien een voordeliger fiscaal regime moet implementeren. Ook een minimaal vast loondeel in het eerste jaar zou volgens 54% van de werknemers en 52% van de ondernemers de drempel kunnen verlagen, omdat starters zo een eerste ruggesteuntje krijgen die bovendien de continuïteit garandeert. 

Peter van Biesbroeck, algemeen directeur bij de Kamer van Koophandel VOKA – arrondissement Leuven: “In België krijgen beginnende ondernemers vaak veel lagere leningen dan het bedrag dat ze aanvankelijk aanvragen. Hierdoor zijn start-ups van het begin af aan ondergefinancierd. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is dat een compleet ander verhaal. Daar kennen financiële instellingen net hogere leningen toe, zodat starters een marge kunnen inbouwen voor onverwachte uitgaven. Meer vertrouwen in start-ups en betere financieringsmogelijkheden kunnen het ondernemersklimaat in België alleen maar ten goede komen.”

Onderwijs moet herbekeken worden en meer vakken aanbieden voor studenten met ondernemingszin

Er bestaan vandaag in België al verschillende universiteiten waar studenten met ondernemerszin terecht kunnen, en er zijn onderwijsinstellingen die het speciale statuut ‘studentondernemer’ toekennen. Zo willen ze ondernemende studenten zo veel mogelijk begeleiden bij de oprichting van hun bedrijf.

Toch loopt België op wereldvlak achter wat betreft het aanbod aan ondernemersgerichte opleidingen. Waar studenten in het buitenland kunnen kiezen voor een volledige opleiding in ‘ondernemerschap’, moeten ze het in België vaak doen met één of twee keuzevakken in hun curriculum. 65% van de werknemers en 74% van de ondernemers vindt dan ook dat onderwijsinstellingen meer moeten inzetten op aangepaste opleidingen voor latente ondernemers.

Marion Debruyne, decaan van de Vlerick Business School: "Wat een business school kan bijdragen aan het stimuleren van ondernemers in spe is in eerste instantie de kans om te experimenteren en te leren. Via cases tot en met venture coaching kunnen jonge mensen hun ideeën toetsen aan de opinie en ervaring van zowel vakspecialisten als ondernemers die hun tijd ter beschikking stellen; het onderwijs kan daarbij een platform bieden waar ondernemers hun ervaring doorgeven en de zin om te ondernemen wordt aangewakkerd. Een business school als Vlerick, die ondernemerschap altijd al hoog in het vaandel droeg, zet daar uiteraard vandaag al volop op in."

Startende ondernemers willen meer gedeelde werkruimtes en coaching

Maar liefst 83% van de werknemers en 90% van de ondernemers zegt dat administratieve vereenvoudiging voor bedrijven noodzakelijk is. Zeker voor start-ups kan een vereenvoudigde administratie drempelverlagend zijn. Bovendien is er meer alternatieve ruimte nodig voor start-ups: 55% van de werknemers en 47% van de ondernemers is voorstander van nieuwe manieren van werken en alternatieve samenwerkingsvormen, zoals co-creatieplaatsen en incubatoren.

De ervaring die startende ondernemers missen, kan opgevangen worden door ervaren ondernemers. Die kunnen starters begeleiden tot hun bedrijf een bepaalde maturiteit heeft bereikt. 58% van de werknemers en 45% van de ondernemers vindt het een goed idee om dit soort ‘coaches’ in te schakelen. Daarbij geeft 50% van de werknemers en 67% van de ondernemers aan dat ze bereid zijn om na hun carrière zelf coach te worden.

Een andere mogelijkheid om starters te stimuleren, is door meer netwerkavonden te organiseren. 68% van de werknemers en 56% van de ondernemers vindt dat een goed idee. Verder zegt 69% van de werknemers en 68% van de ondernemers dat er een centrale dienst bij de overheid ter beschikking zou moeten staan voor starters.

“Bij ERGO Insurance willen we de onzekerheid bij starters zoveel mogelijk wegnemen. Wij beschikken daarvoor over de nodige expertise, met een netwerk van ervaren zelfstandigen in hoofd- en bijberoep. Met onze begeleiding kunnen beginnende ondernemers de eerste moeilijke periode overbruggen en het nodige zelfvertrouwen opbouwen om hun project verder uit te werken en goed uit de startblokken te schieten,” zegt Nathalie De Heem, Head of Marketing bij ERGO Insurance.

Over ERGO Insurance Group

ERGO is één van de belangrijkste verzekeringsgroepen in Duitsland en Europa. De Groep is wereldwijd vertegenwoordigd in meer dan 30 landen en concentreert zijn activiteiten in Europa en Azië. ERGO heeft een uitgebreid aanbod op het vlak van verzekering, voorziening en dienstverlening. Op de thuismarkt in Duitsland is ERGO een van de toonaangevende spelers in alle segmenten. De Groep telt ongeveer 43.000 werknemers die als loontrekkende bediende of als voltijds zelfstandig vertegenwoordiger werken. In 2014 tekende de Groep een premie-incasso op van € 18 miljard en verleende aan zijn klanten uitkeringen van bijna hetzelfde niveau. ERGO maakt deel uit van Munich Re, één van de grootste herverzekeraars en risicodragers ter wereld. Meer informatie op www.ergo.com.

ERGO Insurance in België

In België is de groep Munich Re via drie ondernemingen actief: ERGO Insurance (levensverzekeringen), DKV Belgium (ziekteverzekering) en D.A.S. (rechtsbijstandverzekering). ERGO Insurance is actief onder het merk ERGO via haar exclusief netwerk (ongeveer 700 zelfstandige adviseurs en 300 agenten in België) en onder het merk ERGO Life via het makelaarsnetwerk (meer dan 500 onafhankelijke makelaars). De maatschappij telt 338 medewerkers die actief zijn op de hoofdzetel of in een van de 24 lokale Business Centers. Meer dan 800.000 klanten in België hebben hun vertrouwen gegeven aan ERGO Insurance. De verzekeraar kon zich als een van de marktleiders plaatsen in het pensioenspaarsegment met een marktaandeel van 17,7%. Meer informatie op www.ergo-insurance.be.

Contacteer ons
Saar Bentein Senior Consultant, Grayling
Saar Bentein Senior Consultant, Grayling
Over Grayling

PR Agency: Corporate & consumer brand communications - Media relations & trainings - Reputation & crisis management
// Grayling & Citigate (former PR Force)

Grayling
Kunstlaan 46 Avenue des Arts
1000 Brussels