Noordvlees Van Gool krijgt goedkeuring voor export varkensvlees naar China

Ondertekening exportcertificaat in aanwezigheid van Chinees Ambassadeur Qu Xing en Federaal minister van Landbouw Willy Borsus

Noordvlees Van Gool verwelkomde vandaag Chinees Ambassadeur Qu Xing en Federaal minister van Landbouw Willy Borsus op zijn hoofdzetel in Kalmthout. Aanleiding is de goedkeuring van de export van Belgisch varkensvlees van Noordvlees Van Gool naar China. Tijdens het evenement werd het exportcertificaat van een van de ladingen officieel ondertekend. Met een verwacht exportcijfer van 56.000 ton per jaar naar China, versterkt Noordvlees Van Gool als Belgisch bedrijf verder zijn positie aan de top van de Europese uitvoerders van varkensvlees. Bovendien geeft deze historische goedkeuring van export naar China een belangrijke boost aan de Belgische landbouwsector en varkenstelers. 

In het verleden is gebleken dat het niet evident is om varkensvlees naar China te exporteren. In 2009 werd een eerste protocollaire overeenkomst getekend tussen China en België. Juni 2015 vormde een nieuwe mijlpaal met de ondertekening van een memorandum van overeenkomst tussen de Belgische en Chinese voedselagentschappen onder leiding van Federaal minister Willy Borsus. Na jaren van zorgvuldig onderhandelen, met onder andere een Belgisch staatsbezoek naar China, en in zeer nauwe samenwerking met de Chinese en Belgische ambassades, Federaal minister Willy Borsus en het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen), werd een akkoord bereikt. Het varkensvlees kan nu rechtstreeks naar China verscheept worden, wat een positieve invloed heeft op de transporttijd, de kostprijs en de voedselveiligheid.

Qu Xing, Chinees Ambassadeur in België:

Wij zijn erg verheugd om Noordvlees Van Gool als onze nieuwe partner te kunnen verwelkomen. Als 's werelds grootste producent en consument van varkensvlees, hecht China veel belang aan veilige en kwalitatief sterke producten. De invoering van een rechtstreeks exportmodel betekent niet enkel een enorme vooruitgang van de kwaliteit van het varkensvlees: de strenge Belgische voedselcontrole draagt er mede toe bij dat de Chinese voedselveiligheid verder kan verbeteren.

Noordvlees Van Gool exporteert tot 70% van productie op jaarbasis

Export is één van de topprioriteiten voor Noordvlees Van Gool, dat nu reeds een belangrijke plaats inneemt in de top van de Europese uitvoerders van varkensvlees. Het Kalmthouts bedrijf exporteert maar liefst 70% van zijn productie. De belangrijkste afzetmarkten tot nu toe waren Duitsland en Polen. Naar verwachting zal Noordvlees Van Gool, na de ingebruikname van het nieuwe slachthuis te Oevel, 56.000 ton per jaar naar China exporteren. Dit zou de totale export op 365 miljoen euro brengen, met een verwachte totale omzet van 450 miljoen euro.

Dirk Nelen, CEO bij Noordvlees Van Gool, geeft toelichting:

Dit is voor ons een historische dag wat de export van varkensvlees naar China betreft. Als bedrijf aan de top van de Europese uitvoerders van varkensvlees, is het leveren van topkwaliteit voor ons prioritair. Bovendien kunnen we onze Chinese klanten met dit akkoord een nog veiliger en verser product aanbieden. We verwachten dat de Aziatische, en in het bijzonder de Chinese, markt binnen de twee jaar goed zal zijn voor 20 tot 25 procent van onze totale export. Met een verwacht exportcijfer van 56.000 ton per jaar, zal deze doorbraak niet alleen de exporteurs, maar de volledige Belgische varkensketen positief beïnvloeden.

Boost voor de Belgische landbouwsector en varkenstelers

Willy Borsus, Federaal minister van Landbouw:

De varkenssector in België wordt vandaag geconfronteerd met verschillende uitdagingen op het vlak van ruimtelijke ordening, leefmilieu en mestverwerking. Dit akkoord zal een belangrijke boost geven aan de gehele landbouwsector, een meerwaarde waar we op internationaal vlak mee kunnen uitpakken. Na jaren van intensieve samenwerking zijn we erin geslaagd om met China een wederzijdse vertrouwensband op te bouwen, die onze sector alleen maar ten goede kan komen. Ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst nog veel van elkaar kunnen leren.

Om deze nieuwe samenwerking te vieren, organiseerde Noordvlees Van Gool vandaag een groot evenement. Naast de Chinese Ambassadeur en minister Borsus namen ook Herman Diricks (CEO van het FAVV), Patrick Schifflers (Voorzitter van FEBEV), Thierry Smagghe (CEO van Belgian Meat Exports) en Leo Delcroix (Belgisch commissaris-generaal van de Wereld Expo) kort het woord naast Dirk Nelen, CEO Noordvlees Van Gool. Vervolgens werd er overgegaan tot de officiële ondertekening van het exportcertificaat van een van de ladingen.

Over de Noordvlees Groep

De Groep Noordvlees is actief in het slachten en commercialiseren van varkens en het valoriseren en commercialiseren van afval (rode organen). Van bij de start in 1955 groeide het familiebedrijf Noordvlees Van Gool uit tot de top 5 van Belgisch slachthuizen, met thuisbasis in Kalmthout met een totale slachtcapaciteit van jaarlijks bijna 1.250.000 varkens. Vandaag behoort de Noordvlees Groep tot de selecte groep van grote Belgische holdings in de vleesverwerkende industrie die nog steeds privaat worden uitgebaat. Als familiebedrijf staat de Noordvlees Groep reeds decennialang garant voor topkwaliteit.

De Noordvlees Groep is samengesteld uit onder meer: het varkensslachthuis Noordvlees Van Gool in Kalmthout, BGMC in Lochristi en transportbedrijven Euforbia en Euforbia Bulgaria. Deze worden elk gekenmerkt door hun eigen specialiteiten en een sterke expertise in de vleesverwerkende industrie. Recent ging Noordvlees Van Gool ook een samenwerking aan met Vanden Avenne, Sus Campiniae, voor de bouw van een nieuw slachthuis in Oevel met een totale verwachte slachtcapaciteit van 2.500.000 varkens per jaar. 

Contacteer ons
Saar Bentein Senior Consultant, Citigate/Grayling
Saar Bentein Senior Consultant, Citigate/Grayling
Over Grayling

PR Agency: Corporate & consumer brand communications - Media relations & trainings - Reputation & crisis management
// Grayling & Citigate (former PR Force)

Grayling
Kunstlaan 46 Avenue des Arts
1000 Brussels