Nieuwe belastingaangifte bevat een recordaantal codes

De 29e belastinggids van ERGO Insurance geeft tekst en uitleg bij de nieuwigheden in 2016

De jaarlijkse  belastingaangifte is in de bus gevallen, met dit jaar een recordaantal van 810 codes. Ten opzichte van de aangifte van vorig jaar werden er 3 codes geschrapt en kwamen er maar liefst 41 nieuwe codes bij. De 29e belastinggids van ERGO Insurance geeft meer uitleg bij de nieuwe codes en diept de nieuwe maatregelen inzake de loonkost in de horecasector, de woonbonus, startende kmo's en de kaaimantaks verder uit. Bovendien is er een volledig dossier gewijd aan de gevolgen van de tax shift en wordt er de nodige aandacht gegeven aan de nieuwe schenkingstarieven voor onroerende goederen.

Invoering van de tax shift en nieuwe schenkingstarieven voor onroerende goederen

De belastinggids van ERGO Insurance wijdt een volledig dossier aan de maatregelen die genomen werden ten gevolge van de tax shift. Die werd aangekondigd in het regeerakkoord van 2015 en houdt een verschuiving in van de belasting naar andere inkomsten dan de inkomsten uit arbeid. De focus ligt daarbij op het wegwerken van de loonkostenhandicap én het ondersteunen van jobcreatie. In een ander dossier worden de nieuwe schenkingstarieven voor onroerende goederen onder de loep genomen, die sinds 1 juli 2015 gelden in het Vlaamse gewest.

Andere interessante nieuwigheden in de belastingaangifte

Vak IV gaat dieper in op de twee fiscale gunstmaatregelen die vanaf 1 december 2015 van kracht werden en tot doel hebben de loonkost in de horecasector te verlagen, namelijk de invoering van de zogenaamde ‘flexi-jobs’ en de mogelijkheid om ‘belastingvrije’ overuren te presteren.

Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten exclusief bevoegd voor ‘de woonbonus’ of de fiscale voordelen voor het verwerven of behouden van de eigen woning, wat zich vertaalt in 23 nieuwe codes in dit vak IX. Vanaf dit jaar wordt er een onderscheid gemaakt in functie van de datum van het sluiten van de lening, namelijk leningen gesloten in 2015 of vóór 2015.

Daarnaast geeft de nieuwe belastinggids tekst en uitleg bij de nieuwe regelgeving voor startende kmo's, waarvoor er in de Programmawet van 10 augustus 2015 beslist werd om de belastingplichtige aan te moedigen om geld te lenen via een erkend crowdfundingplatform. Natuurlijke personen die op deze wijze geld lenen aan startende ondernemingen kunnen vrijstelling van roerende voorheffing bekomen op de intresten die betrekking hebben op de eerste schijf van 15 000 euro die wordt uitgeleend. Zo poogt de regering om het opstarten van kmo’s te vergemakkelijken.

Vak XIV bevat meer informatie over de kaaimantaks, die de meldingsplicht voor juridische constructie verruimt.

De nieuwe gids bespreekt in detail de verschillende wijzigingen die de belastingaangifte van dit aanslagjaar ondergaat. Zo is het is het vanaf nu mogelijk om in vak I het e-mailadres te vermelden, met als bedoeling de communicatie met de belastingplichtige te vereenvoudigen. Voortaan kan er bovendien een bezwaarschrift via e-mail worden ingediend.

De Belastinggids is een uitgave van ERGO Insurance en Uitgeverij Pelckmans. De gids telt 800 pagina's en is vanaf nu beschikbaar in de betere boekhandel.

Vraag gerust uw gratis exemplaar voor de pers aan: stuur een kopie van uw perskaart naar het adres marketing@ergo.be.

Op 14 juni om 18u organiseert ERGO Insurance bovendien een live videosessie met belastingexperten Pieter Debbaut en Saskia Vinck. Meer info vindt u op www.ergo.be.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Nathalie De Heem – Head of Marketing ERGO Insurance

Tel: +32 (0)2 278 27 93

E-mail: nathalie.de_heem@ergo.be

Over ERGO Insurance Group

ERGO is één van de belangrijkste verzekeringsgroepen in Duitsland en Europa. De Groep is wereldwijd vertegenwoordigd in meer dan 30 landen en concentreert zijn activiteiten in Europa en Azië.
ERGO heeft een uitgebreid aanbod op het vlak van verzekering, voorziening en dienstverlening. Op de thuismarkt in Duitsland is ERGO een van de toonaangevende spelers in alle segmenten. De Groep telt ongeveer 43.000 werknemers die als loontrekkende bediende of als voltijds zelfstandig vertegenwoordiger werken.

In 2015 tekende de Groep een premie-incasso op van € 17,9 miljard. ERGO maakt deel uit van Munich Re, één van de grootste herverzekeraars en risicodragers ter wereld.

Meer informatie op www.ergo.com.

ERGO Insurance in België

In België is de groep Munich Re via drie ondernemingen actief: ERGO Insurance (levensverzekeringen), DKV Belgium (ziekteverzekering) en D.A.S. (rechtsbijstandverzekering).

ERGO Insurance is actief onder het merk ERGO via haar exclusief netwerk (ongeveer 500 actieve zelfstandige adviseurs en 300 agenten in België) en onder het merk ERGO Life via het makelaarsnetwerk (ongeveer 500 actieve onafhankelijke makelaars). De maatschappij telt 338 medewerkers die actief zijn op de hoofdzetel of in een van de 20 lokale Business Centers.

Meer dan 800.000 klanten in België hebben hun vertrouwen gegeven aan ERGO Insurance. De verzekeraar kon zich als een van de marktleiders plaatsen in het pensioenspaarsegment met een marktaandeel van 18,7%.

Meer informatie op www.ergo-insurance.be.

Contacteer ons
Nathalie De Heem Head of Marketing ERGO Insurance , ERGO Insurance
Nathalie De Heem Head of Marketing ERGO Insurance , ERGO Insurance
Over Grayling

PR Agency: Corporate & consumer brand communications - Media relations & trainings - Reputation & crisis management
// Grayling & Citigate (former PR Force)

Grayling
Kunstlaan 46 Avenue des Arts
1000 Brussels