Kmo’s zoeken de meest gemotiveerde medewerker, niet de goedkoopste

  • Motivatie en attitude doorslaggevend criterium bij aanwerving, kennis van de tweede landstaal staat op 2, doelgroepvermindering helemaal onderaan
  • Mentaliteit hinderpaal voor jongeren, loonkost voor ouderen
  • Kmo’s zoeken vooral alternatieve vormen van tewerkstelling voor jongeren 

De ‘motivatie en attitude’ van de sollicitant geeft de doorslag om een bepaalde kandidaat al dan niet aan te nemen. Kennis van de tweede landstaal staat zowel in Vlaanderen als in Wallonië op twee, de loonkost op vijf. Opvallend is dat de eventuele doelgroepvermindering voor de toekomstige werknemer helemaal onderaan de lijst van criteria staat. Dat blijkt uit recente cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx die 660 Belgische bedrijven met vijf tot honderd medewerkers ondervroeg.

Van de leeftijd van de medewerker ligt het merendeel van de ondervraagde kmo’s niet wakker: meer dan 60% van de kmo’s maakt er geen punt van. Wel zijn er iets meer twijfelaars om een oudere medewerker aan te werven (36,6%) dan een jongere medewerker (28,7%) 

Zoomen we in op het waarom van de twijfel om jongeren aan te werven, dan is dat vooral de mentaliteit (76,3%), het gebrek aan ervaring (50,6%) of de vrees dat ze niet lang zullen blijven (36,8%). 

Kmo’s twijfelen om ouderen aan te werven omdat ze te duur (55,5%) of niet voldoende flexibel zouden zijn (26,4%). 

Kmo’s overwegen vooral alternatieven rond werken met jongeren

“Over specifieke maatregelen rond tewerkstelling voor jongeren en ouderen zijn de kmo’s duidelijk: ze overwegen sneller een alternatieve vorm van samenwerking met jongeren dan met ouderen. De twee alternatieven halen meer dan 70%”, zegt Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo's bij SD Worx. “De meerderheid van de zaakvoerders, zestig procent, is er ook voor te vinden om een oudere werknemer als mentor voor jongeren te laten optreden.”

SD Worx legde de kmo-zaakvoerders zes vormen van tewerkstelling voor. Dit zijn ze, in volgorde van populariteit:

  1. Een jongere de combinatie van leren en werkervaring laten opdoen
  2. Een jongere leerling tijdelijk stage laten lopen in het bedrijf
  3. Een eigen (oudere) werknemer als mentor voor jongere medewerkers
  4. Een oudere werknemer 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75% van een voltijdse job laat werken
  5. Een (oudere) ervaringsdeskundige van buitenhuis zo goed als gratis tijdelijk aangeboden krijgen
  6. Een oudere werknemer van een ander bedrijf aan de kost van een jongere tewerkstellen (het verschil wordt door de vroegere werkgever betaald).

Aan de enquête namen 660 bedrijven van vijf tot honderd werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.

SD Worx  

SD Worx biedt vanuit 25 regionale kantoren een specifieke dienstverlening aan kmo’s rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid. Onder de noemer SD Worx Proxy levert elk regionaal kmo-team een totaalaanbod aan kmo’s, met praktisch advies en pragmatische oplossingen. De Divisie KMO van SD Worx telt meer dan 400 medewerkers. Samen staan ze in voor 40.000 werkgevers die in het totaal bijna 250.000 werknemers tewerkstellen.

 

Contacteer ons
Johan Van Duyse strategisch expert KMO’s, SD Worx
Johan Van Duyse strategisch expert KMO’s, SD Worx
Over Grayling

PR Agency: Corporate & consumer brand communications - Media relations & trainings - Reputation & crisis management
// Grayling & Citigate (former PR Force)

Grayling
Kunstlaan 46 Avenue des Arts
1000 Brussels