Kmo’s blijven voorzichtig met extra aanwervingen

Bijna kwart van de Belgische kmo’s denkt volgend kwartaal aan te werven

  • Tewerkstellingsvooruitzichten dalen voor derde keer op rij
  • Pessimisme onder bedrijfsleiders daalt, status quo groeit
  • Limburg meest optimistische Vlaamse provincie
  • Meerderheid verwacht dit jaar status quo inzake werk

Iets minder dan een kwart van de Belgische kmo’s denkt eraan om volgend kwartaal aan te werven. Daarmee dalen de tewerkstellingsintenties voor de derde keer op rij. Dat blijkt uit de twintigste tewerkstellingsenquête van SD Worx bij 660 Belgische kmo’s. 

Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx:

23% van de kmo’s denkt eraan de volgende drie maanden aan te werven. Dat is iets minder dan in februari dit jaar (24,8%) en beduidend minder dan in september 2014, toen 27,7% optimistisch antwoordde. Eigenlijk staan we er even goed of even slecht voor als een jaar geleden (22,4%), maar stukken beter dan in 2013 toen er amper 19,1% aan aanwerven dacht. Opvallend is wel dat er meer bedrijfsleiders zijn die zich bekennen tot de status quo en dat het aantal pessimisten onder hen verder daalt.

Geen grote regionale verschillen: Limburg wel het meest optimistisch

Op gewestniveau zijn er geen grote verschillen: qua intenties om te rekruteren staan Vlaanderen en Wallonië bijna op dezelfde voet met respectievelijk 24,2% en 22,6%. Brussel staat er iets achter met 18,1%. In de Vlaamse provincies valt wel het positivisme van de Limburgse kmo’s op: daar denkt bijna één op drie om volgend kwartaal aan te werven. Dat bevestigt de trend uit de laatste kmo-jobindex van SD Worx: tijdens het eerste kwartaal van 2015 steeg de structurele tewerkstelling in Limburg met 1,4% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014. Dat is een pak meer dan de 0,3% voor het hele land.

Bij kmo’s met meer dan vijftig werknemers denkt bijna 70% aan te werven. Dat dit cijfer veel hoger ligt dan bij de kleinste kmo’s (minder dan vijf medewerkers) is logisch: in deze statistiek worden namelijk ook vervangingen meegeteld, en hoe groter het bedrijf, hoe meer kans op verloop.

De secundaire sector blijft nu al enkele kwartalen hoger scoren dan het gemiddelde: in de industrie denkt meer dan 26% te rekruteren, terwijl dat in de tertiaire en quartaire sector 21,7% is.

Meerderheid verwacht evenveel werk

Op de vraag of de kmo’s meer werk verwachten in de komende maanden, antwoordt 23% positief. Dat is lager dan het vorige kwartaal (29%) en dan zes maanden geleden (25,5%). Toch zijn er ook een stuk minder pessimisten: 12% vreest minder werk te zullen hebben, terwijl dat vorig kwartaal nog 14,2% was en zes maanden geleden zelfs 17,5%. De groep die een status quo verwacht, groeit dus.

In de “Driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van ”SD Worx" zijn voor de twintigste keer een voor België representatief aantal kmo’s bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen 660 bedrijven van 5 tot 100 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.

SD Worx             
SD Worx biedt vanuit 25 regionale kantoren een specifieke dienstverlening aan kmo’s rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid. Onder de noemer SD Worx Proxy levert elk regionaal kmo-team een totaalaanbod aan kmo’s, met praktisch advies en pragmatische oplossingen. De Divisie kmo van SD Worx telt meer dan 400 medewerkers. Samen staan ze in voor 40.000 werkgevers die in het totaal bijna 250.000 werknemers tewerkstellen.

 

Contacteer ons
Johan Van Duyse Strategisch adviseur kmo's , SD Worx
Johan Van Duyse Strategisch adviseur kmo's , SD Worx
Over Grayling

PR Agency: Corporate & consumer brand communications - Media relations & trainings - Reputation & crisis management
// Grayling & Citigate (former PR Force)

Grayling
Kunstlaan 46 Avenue des Arts
1000 Brussels