HR-dienstenverlener Ascento lanceert re-integratiecoaching voor langdurig zieken

Gebaseerd op de ervaring van de collega’s uit Ascento Nederland

HR-dienstenverlener Ascento, onderdeel van t-groep, lanceert re-integratiecoaching op de Belgische markt. In afwachting van een concreet wettelijk kader streeft Ascento ernaar om via re-integratiecoaching het prangende probleem rond de activering van langdurig zieken op de arbeidsmarkt positief aan te pakken. Het traject bestaat uit 3 fases: intake en opmaak actieplan, re-integratie binnen de eigen organisatie (eerste drie maanden) en re-integratie met een onderzoek naar de arbeidskansen buiten de eigen organisatie (na drie maanden). In Nederland werd hierrond een wettelijk kader opgesteld, waardoor de noorderburen reeds aan de slag gegaan zijn om hiervoor een dienstverlening te ontwikkelen. Op basis van de (praktijk)ervaring van Ascento Nederland, lanceert Ascento nu ook in België een aanpak op maat die zich vooral richt op langdurig zieken met een psychosociale oorsprong en die vertrekt vanuit een positieve insteek. 

Langdurig ziekteverzuim is een pijnpunt binnen organisaties dat voortdurend blijft stijgen (van 1,75% in 2008 naar 2,81% in 2015[1]). Ook de overheid zit met de handen in het haar: volgens cijfers van het RIZIV zitten er 335.000 Belgen al meer dan een jaar thuis door ziekte. Hoewel de overheid naarstig naar een oplossing zoekt, besloot Ascento om proactief te rade te gaan bij de collega’s van Ascento Nederland en een aangepaste re-integratiecoaching te ontwikkelen, geschikt voor de Belgische arbeidsmarkt, en met focus op langdurig zieken omwille van psychosociale problemen. Los van de regelgeving blijkt re-integratiecoaching immers een progressieve en constructieve manier te zijn om het werk terug op te vatten. Niet alleen wordt de drempel om terug aan de slag te gaan verlaagd, er wordt ook een eerlijke kans gecreëerd om terug aan de slag te gaan met een schone lei en (hopelijk) zonder frustraties bij werkgever én werknemer.

Aanpak langdurig ziekteverzuim in Nederland werkt

In 2002 werd de ‘Wet verbetering poortwachter’ in werking gesteld in Nederland: het verplicht werkgevers en werknemers om tijdens de verzuimperiode actief op zoek te gaan naar re-integratiemogelijkheden, en zorgt ervoor dat werknemers onnodig de stempel ‘arbeidsongeschikt’ krijgen. Binnen de WVP werd er een duidelijk afgelijnd kader gemaakt rond het takenpakket voor zowel de werkgever als werknemer. Ascento Nederland bouwde daarom in het kader van deze wetgeving een begeleiding uit op maat, binnen de 2 wettelijk vastgelegde ‘sporen’:

  • Spoor 1: speelt zich af tijdens het eerste jaar ‘ziekte’ en omvatten alle inspanningen tot re-integratie die in werking gesteld worden voor een terugkeer binnen de organisatie. Een stappenplan om terug aan de slag te gaan in de huidige functie wordt ontwikkeld. Indien de huidige functie niet meer haalbaar is, wordt er aan de hand van ‘job crafting’ gezocht naar een andere oplossing of zelfs uitgekeken naar een andere functie binnen het bedrijf. Tijdens dit traject staat er een bedrijfsarts en arbeidsdeskundige ter beschikking om de werkgever en –nemer te adviseren.
  • Spoor 2: treedt in werking aan het begin van het tweede jaar ‘ziekte’ en na het afsluiten van spoor 1. Het traject richt zich op het vinden van een job in een externe organisatie. Aangezien dit om een relatief ingrijpende stap gaat, besteden werkgevers ‘spoor 2’ vaak uit aan gespecialiseerde re-integratiebedrijven, zoals Ascento Nederland.

Gerrit Van Gessel, Senior Consultant Ascento Nederland, licht de problematiek toe: “Sinds de invoering van de ‘Wet verbetering poortwachter’ en het traject re-integratiecoaching is het gemiddelde ziekteverzuim met de helft gedaald. Ook het aantal arbeidsongeschikten is sterk gedaald. Toch pleiten wij ervoor om sneller te starten met spoor 2, eventueel gelijktijdig met spoor 1 om zoveel mogelijk kansen te benutten op de arbeidsmarkt. We zijn ervan overtuigd dat dit de snelheid en kwaliteit nog sterker zou kunnen verbeteren. Ondanks de positieve resultaten, blijft verzuim een continu gevecht dat de nodige aandacht vereist. Uit de meest recente cijfers van CBS en TNO blijkt dat 44,9% van de werknemers in 2015 gemiddeld 6,9 werkdagen afwezig waren[2]. Grootste redenen voor verzuim zijn emotioneel belastend werk, burn-outklachten en pesten op het werk[3].”

Re-integratiecoaching in België: streven naar een duidelijk professioneel toekomstbeeld na maximaal 6 maanden

De re-integratiecoaching van Ascento België is vooral gericht op langdurig zieken met psychosociale problemen en probeert op een vrijwillige manier op zoek te gaan naar een oplossing. Een aanpak die vaak ook aangewezen is om de werkhervatting soepel en snel(ler) te doen verlopen. In de aanpak voor België is Ascento vooral van mening dat het belangrijk is dat zowel de werknemer als de werkgever rond de tafel gaan zitten, waarbij de re-integratiecoach op een modererende en professionele manier optreedt als verbindende factor. De begeleiding voor de Belgische arbeidsmarkt bestaat uit 3 fases:

  • Intake en opmaak actieplan: er wordt gestart met 2 uitgebreide gesprekken met de werknemer, samengezeten met de leidinggevende en HR-verantwoordelijke en geëindigd met een driehoeksgesprek met alle partijen samen. Het resultaat van die gesprekken is een PRP of ‘Persoonlijk Re-integratiePlan’ waarin afspraken van werkgever en werknemer gekaderd worden. Indien hier geen akkoord wordt gevonden, stopt de begeleiding hier.
  • De eerste drie maanden wordt er gekeken naar de interne mogelijkheden binnen het bedrijf en wordt er coaching voorzien voor de werkgever en –nemer. Dit dient ter ondersteuning of ter bijsturing van het afgesproken PRP. Aangezien dergelijke verandering de nodige begeleiding vergt, worden beide partijen opgevolgd door de Ascento re-integratiecoach en wordt er tijdens onderlinge gesprekken ingesprongen waar nodig.
  • Na drie maanden wordt het verloop van het re-integratietraject geëvalueerd. Indien de verhoopte resultaten niet bereikt zijn, kan aan de werknemer de optie aangeboden worden om samen met de re-integratiecoach te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op de externe arbeidsmarkt. Er wordt dan samen onderzocht welke richting de werknemer uit wil gaan, wat de motiverende factoren en de verschillende mogelijkheden zijn.

Geert Volders, directeur Ascento, licht het project toe: “Volgens cijfers van het RIZIV[4] zaten vorig jaar 346.971 Belgen langer dan een jaar ziek thuis, waarvan 122.825 omwille van psychosociale aandoeningen. Een behoorlijk aantal, zeker omdat de oorzaak een zeer complexe materie is. Iedereen beseft dat het anders moet en met het voorbeeld van Ascento Nederland hebben we ons laten inspireren voor een aanpak in België. Via onze begeleiding is het de bedoeling om voor de werkgever en –nemer op een termijn van 6 maanden opnieuw een duidelijke professionele toekomst te schetsen. Met Ascento willen wij op een constructieve manier, en steeds in dialoog met werknemer- en gever, ons steentje bijdragen aan deze problematiek. De ervaring leert ons dat een vlotte werkhervatting voor werknemer én werkgever de nodige professionele aandacht verdient. Re-integratiecoaching kan hier zeker bij helpen.”

Hebt u een vraag over het traject?

Neem contact op met Ascento via 015 80 01 22 of www.re-integratiecoaching.be   

Over Ascento

Ascento maakt deel uit van t-groep en is een gevestigde waarde binnen de top 5 van de HR-dienstverleners. Meer dan 80 vaste consultants werken vanuit 10 kantoren aan diverse HR-projecten. De Talent Mobility Experts van Ascento bieden professioneel en kwalitatief advies, tools en opleidingen op vlak van Rekrutering & Selectie, Talent Management, Leadership, Outplacement en HR-Interimmanagement.

Over t-groep

t-groep is de 5de grootste HR-dienstverlener in de Benelux met 121 kantoren in België, Nederland en Polen met in totaal meer dan 770 medewerkers. Daarnaast stelt het bedrijf in België 2.050 dienstenchequemedewerkers met een contract van onbepaalde duur tewerk. Op de Belgische markt is t-groep gekend via t-interim dat zich richt op de markt van uitzendarbeid, en Ascento dat zijn klanten professioneel en kwalitatief advies aanbiedt op het vlak van Rekrutering en Selectie, Talent Management, Leadership, Outplacement en HR-interimmanagement. Wat t-groep onderscheidt van de andere spelers op de HR-markt is de sociaal-ethische benadering, een marktconforme dienstverlening, duurzaam ondernemen en uitstekende arbeidsvoorwaarden. In Nederland en Polen is t-groep actief via de uitzendgroep Luba en E&A.

[1] http://www.sdworx.be/nl-be/sd-worx-r-d/publicaties/persberichten/2016-02-08-langdurig-ziekteverzuim-blijft-stijgen

[2] http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=83130NED&LA=NL

[3] http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=83415NED&LA=NL                                   

[4] http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/default.aspx#.V2kyFLt97b0

Contacteer ons
Geert Volders Directeur Ascento, Ascento
Joy Delagrange Consultant, Grayling
Geert Volders Directeur Ascento, Ascento
Joy Delagrange Consultant, Grayling
Over Grayling

PR Agency: Corporate & consumer brand communications - Media relations & trainings - Reputation & crisis management
// Grayling & Citigate (former PR Force)

Grayling
Kunstlaan 46 Avenue des Arts
1000 Brussels