Expats: positieve aspecten van leven in het buitenland overschaduwd door zorgen over gezondheid en financiële situatie, volgens de Cigna 360° Welzijnsstudie 2017

  • 75% van de expats is tevreden met hun leven en werk in het buitenland. Toch vinden vele expats dat ze het minder goed hebben dan mensen die in hun thuisland werken.
  • De algemene Welzijnsindex van expats is 61,5% en ligt 1,8% lager dan die van de algemene werkende bevolking.
  • Slechts 33% van de expats is tevreden met zijn/haar huidige financiële situatie.
  • Vele expats maken zich zorgen over de beschikbaarheid en kosten van medische zorgen in geval van een ernstige ziekte. Opvallend: maar liefst 40% van de expats is niet gedekt door een zorgverzekering voorzien door de werkgever. 

Brussel, 28 juli 2017 – Internationale zorgverzekeraar Cigna publiceert vandaag de resultaten van zijn 2017 Cigna 360° Well-being Survey - Globally Mobile Individuals. De studie deed onderzoek naar de percepties van expats, ook wel Globally Mobile Individuals genoemd, tussen 25 en 59 jaar, omtrent 5 aspecten van algemeen welzijn: fysieke gezondheid, financiële situatie, sociaal leven, gezinsleven en gezondheid op het werk. Het onderzoek werd gevoerd op wereldschaal, onder 2003 expats in 20 markten in Europa (onder andere ook in de Benelux), de Verenigde Staten, het Midden-Oosten, Zuid-Oost-Azië en Afrika.

Over het algemeen schatten expats hun levensstandaard lager in dan die van mensen die in hun thuisland leven en werken. De Algemene Welzijnsindex voor Globally Mobile Individuals is 61,5%, wat 1,8% lager is dan die voor de algemene werkende bevolking. Het belangrijkste verschil tussen expats en de algemene werkende bevolking bevindt zich op vlak van de Familie Welzijnsindex, die bij expats 9,4% lager ligt.

De positieve kant: 75% is overtuigd van betere arbeidsvooruitzichten in het buitenland

Het opdoen van internationale ervaring is één van de belangrijkste zaken waarom expats voor een verblijf in het buitenland kiezen. Zo geeft 75% betere professionele vooruitzichten aan als reden voor vertrek. Ook de goede verstandhouding met medewerkers (82%) en oversten (73%), goede werkuren (64%) en de mogelijkheid om te bij leren en zichzelf te ontwikkelen (56%) worden vaak aangehaald als positieve aspecten aan hun verblijf in het buitenland.

Maar er is ook een negatieve kant: lagere Algemene Welzijnsindex (61,5%) en Familie Welzijnsindex (56,7%)

Er zijn ook negatieve aspecten gekoppeld aan een verblijf in het buitenland. De Algemene Welzijnsindex van de Globally Mobile Individuals is 61,5%, oftewel 1,8% lager dan die van de algemene werkende bevolking. Het grootste verschil tussen expats en werknemers die in hun thuisland werken is te vinden op vlak van gezinsleven. De Familie Welzijnsindex voor expats ligt erg laag (56,7%) in vergelijking met die voor de algemene werkende bevolking (66,1%). Een gebrek aan quality time met de familie en het onderwijs van hun kinderen blijken de belangrijkste bezorgdheden voor expats.

Financiële bekommernissen en angst om ziek te worden

Hoewel het leven als expat toelaat om een vermogen op te bouwen, is slechts één op drie tevreden over zijn/haar financiële situatie. Meer nog, 87% geeft aan niet voldoende financiële ruimte te hebben om aan pensioensparen te doen en 88% van de expats heeft zelfs geen enkele financiële zekerheid wanneer ze hun job zouden verliezen.

Bovendien zijn alle respondenten bezorgd voor ziektes. De vrees voor kanker en ongevallen is het grootst (telkens 19%), gevolgd door psychische stoornissen zoals depressie (13%), en ziektes gerelateerd aan alcoholgebruik (3%).

Expats voelen zich onveilig (31%) en eenzaam (24%)

Globally Mobile Individuals voelen zich in de huidige wereld minder veilig door politieke onrust en andere macro-economische factoren. Bijna één op drie (31%) voelt zich minder veilig dan 2 jaar geleden.

Veel respondenten geven ook aan problemen te hebben met het maken van vrienden buiten het werk. Bijna een kwart van de respondenten (24%) die single zijn of alleen wonen, voelen zich eenzaam.

53% vindt zorgverzekering belangrijk, maar 40% krijgt die niet van werkgever

Heel wat expats vinden een zorgverzekering erg belangrijk. Meer dan de helft van de respondenten (53%) geeft aan er rekening mee te houden wanneer ze een job in het buitenland overwegen.

Desondanks blijft er een grote kloof bestaan. Maar liefst 40% van de expats geniet niet van medische voordelen voorzien door het bedrijf waar ze tewerkgesteld zijn en meer dan één op zeven (15%) heeft zelfs geen enkele zorgverzekering.

Jason Sadler, voorzitter van Cigna International Markets, zegt: “Deze resultaten tonen aan dat Globally Mobile Individuals meer dan de algemene werkende bevolking bezorgd zijn om hun eigen welzijn en gezondheid en die van hun familie. Expats liggen wakker van de gevolgen van ziektes bij zichzelf of bij hun familieleden. Dit is het gevolg van het feit dat werkgevers vaak geen zorgverzekering voorzien voor expats.”

“Het is belangrijk dat werkgevers nog meer aandacht besteden aan de gezondheid en het welzijn van werknemers die uit andere landen afkomstig zijn. Dit zou ook buiten het kantoor nodig moeten zijn. Werkgevers moeten in contact staan met de families van de werknemers alsook met de lokale gemeenschap,” aldus Mr. Sadler.

 

###

Media contact

Eline Dewulf                                      

Account Executive                 

Citigate Belgium                                

eline.dewulf@citigate.be                             

Tel: +32 (0)472 99 61 58                                    

Over het onderzoek

Het onderzoek, uitgevoerd door Cigna Corporation, bestaat uit 2003 online interviews met Globally Mobile Individuals’ tussen 25 en 59 jaar oud. Alle respondenten werken in markten buiten hun thuisland in Europa, de Verenigde Staten, Zuid-Oost-Azië, het Midden-Oosten en Afrika.

Over Cigna

Cigna Corporation (NYSE:CI) is een internationale zorgverzekeraar, gericht op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen en het verhogen van hun veiligheidsgevoel. De producten en services die Cigna Corporation aanbiedt, bestaan uit een geïntegreerd gezondheidszorgpakket, waaronder medische zorg, tandverzorging, farmacie en andere gerelateerde producten waaronder collectieve levensverzekeringen en ongevallen- en invaliditeitsverzekeringen. Cigna is actief in 30 landen en bedient meer dan 95 miljoen particuliere en publieke klanten overal ter wereld.

Voor meer informatie kan u terecht op de website: http://www.cigna.be/

Contacteer ons
Over Grayling

PR Agency: Corporate & consumer brand communications - Media relations & trainings - Reputation & crisis management
// Grayling & Citigate (former PR Force)

Grayling
Kunstlaan 46 Avenue des Arts
1000 Brussels