Bekendmaking genomineerden Taxman Award 2016 van ERGO Insurance

Iedereen kan nu stemmen

Wie heeft zich het best ingezet voor de Belgische fiscaliteit? Het antwoord op deze vraag zal gegeven worden tijdens de uitreiking van de Taxman Award die door ERGO Insurance op woensdag 8 juni wordt georganiseerd in Hotel Plaza te Brussel. De Taxman Award is een prijs die jaarlijks wordt toegekend aan de persoon (of organisatie) die de meest opmerkelijke bijdrage leverde aan de Belgische fiscaliteit. De genomineerden van dit jaar zijn: minister Guy Vanhengel, dhr. Noël Colpin, dhr. Roland Rosoux, dhr. Marc Bourgeois en de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken, vertegenwoordigd door Steven Vanden Berghe. De Taxman Award wordt uitgereikt op woensdag 8 juni om 19 u door André Decoster, winnaar van de Taxman Award 2015. De gastspreker tijdens het evenement is Johan Van Overtveldt, federaal minister van Financiën.

De verzekeringsmaatschappij ERGO Insurance organiseert de Taxman Award sinds 2008, in samenwerking met uitgeverij Pelckmans. Uit een lange lijst namen selecteerde een professionele jury ook dit jaar vijf kandidaten. Elke genomineerde zorgde voor fiscale vereenvoudiging, vermindering van de belastingdruk, leverde een opmerkelijke bijdrage aan de fiscaliteit of ijverde voor een menselijkere invalshoek binnen het vakgebied.

Naast de jury heeft ook het grote publiek de kans om zijn stem uit te brengen en mee te beslissen wie in de voetsporen treedt van André Decoster (2015), de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (2014), Fiscaal Correct (2013), de Fiscale Hogeschool (2012), Didier Reynders (2011), Luc Cassiman (2010),  Ine Lejeune (2009) en Dirk Van Mechelen (2008). Stemmen is eenvoudig en kan tot en met 3 juni met een klik op www.taxman.be.

Uitnodiging Taxman Award 2016

Graag nodigt ERGO Insurance u uit op de prijsuitreiking van de Taxman Award 2016 op 8 juni 2016 in Hotel Le Plaza in Brussel. Het evenement start stipt om 19 u.

De gastspreker is Johan Van Overtveldt, federaal minister van Financiën.

Registratie voor dit evenement is verplicht. U kan eenvoudig inschrijven door een mailtje te sturen naar marketing@ergo.be met vermelding ‘Inschrijving Taxman Award 2016’ en het aantal personen + naam + medium.

Gelieve in te schrijven voor 3 juni.

De genomineerden zijn:

  • Guy Vanhengel, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen

Guy Vanhengel werd door de jury genomineerd om zijn voorstellen tot de  hervorming van de fiscaliteit in het Brussels Gewest. De hervorming om de fiscaliteit voor de belastingplichtige in het Brussels Gewest billijker, eenvoudiger en voordeliger te maken, wordt door de jury als voornaamste reden gezien om hem te nomineren.

  • Noël Colpin, voormalig ereadministrateur-generaal Douane en Accijnzen bij de Federale Overheidsdienst Financiën

Noël Colpin werd door de jury genomineerd omdat hij de douane herpositioneerde in het kader van de reorganisatie van de FOD Financiën. De herpositionering had als doel om er de douane van de toekomst van te maken, in de voorbereiding op de inwerkingtreding van het nieuwe Europese Douanewetboek op 1 mei 2016. Er werd zowel binnen de FOD Financiën als op Europees niveau nauw samengewerkt met het Nationaal Forum Douane, dat hij in 2009 oprichtte en een voorbeeld is van een overlegplatform.

  • Roland Rosoux, fiscaal bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Financiën

Zijn opmerkelijke bijdrage op het gebied van de fiscaliteit en de vulgarisatie ervan bij talrijke cijferberoepen, zijn enkele elementen die doorslaggevend waren voor de jury om Roland Rosoux te nomineren.

  • Marc Bourgeois, hoogleraar aan de Universiteit van Luik op de faculteit Rechten

De jury heeft Marc Bourgeois genomineerd voor zijn betrokkenheid bij het Tax Institute en zijn talrijke wetenschappelijke realisaties. Dagelijks levert hij opmerkelijke bijdragen op het gebied van de fiscaliteit en brengt hij zijn kennis en passie over aan de jongere generatie.

  • De Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken, vertegenwoordigd door Steven Vanden Berghe

De jury heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken genomineerd omdat ze sinds vorig jaar ontwerpen van rulingaanvragen, waarover KMO’s het vaakst beslissingen vragen, publiceert op haar website. Dat verlaagt de drempel tot de rulingpraktijk voor KMO’s en draagt eveneens bij tot een vereenvoudiging van de fiscaliteit. Ook hun adviezen over de toepassing van de antimisbruikbepalingen die leiden tot meer rechtszekerheid, zijn de jury niet ontgaan.

Taxman Student: de fiscalisten van de toekomst.

Jong geleerd is oud gedaan. Daarom beloont ERGO Insurance elk jaar de studenten met de beste eindverhandeling binnen het kader van de fiscaliteit. Om de twee jaar wordt er afwisselend een prijs uitgereikt aan studenten van professionele bachelors en academische masters. In 2016 is het de beurt aan de professionele bachelors. Wie zijn/haar bachelorproef over personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, registratierechten, successierechten, internationale fiscaliteit of persoonlijke financiële planning heeft ingediend in het schooljaar 2013-2014 of 2014-2015, kan zich inschrijven tot 27 mei 2016 en maakt kans op een geldprijs van € 2.000. Voor verdere informatie kan u terecht op www.taxman.be.

Over ERGO Insurance Group

ERGO is één van de belangrijkste verzekeringsgroepen in Duitsland en Europa. De Groep is wereldwijd vertegenwoordigd in meer dan 30 landen en concentreert zijn activiteiten in Europa en Azië.
ERGO heeft een uitgebreid aanbod op het vlak van verzekering, voorziening en dienstverlening. Op de thuismarkt in Duitsland is ERGO een van de toonaangevende spelers in alle segmenten. De Groep telt ongeveer 43.000 werknemers die als loontrekkende bediende of als voltijds zelfstandig vertegenwoordiger werken.

In 2015 tekende de Groep een premie-incasso op van € 17,9 miljard. ERGO maakt deel uit van Munich Re, één van de grootste herverzekeraars en risicodragers ter wereld.

Meer informatie op www.ergo.com.

ERGO Insurance in België

In België is de groep Munich Re via drie ondernemingen actief: ERGO Insurance (levensverzekeringen), DKV Belgium (ziekteverzekering) en D.A.S. (rechtsbijstandverzekering).

ERGO Insurance is actief onder het merk ERGO via haar exclusief netwerk (ongeveer 500 actieve zelfstandige adviseurs en 300 agenten in België) en onder het merk ERGO Life via het makelaarsnetwerk (ongeveer 500 actieve onafhankelijke makelaars). De maatschappij telt 338 medewerkers die actief zijn op de hoofdzetel of in een van de 20 lokale Business Centers.

Meer dan 800.000 klanten in België hebben hun vertrouwen gegeven aan ERGO Insurance. De verzekeraar kon zich als een van de marktleiders plaatsen in het pensioenspaarsegment met een marktaandeel van 18,7%.

Meer informatie op www.ergo-insurance.be

Contacteer ons
Nathalie De Heem Head of Marketing ERGO Insurance , ERGO Insurance
Nathalie De Heem Head of Marketing ERGO Insurance , ERGO Insurance
Over Grayling

PR Agency: Corporate & consumer brand communications - Media relations & trainings - Reputation & crisis management
// Grayling & Citigate (former PR Force)

Grayling
Kunstlaan 46 Avenue des Arts
1000 Brussels