BEKENDMAKING GENOMINEERDEN 'OVERHEIDSORGANISATIE VAN HET JAAR®’ 2017

Op 14 maart 2017 wordt de prijs voor de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ voor de 4de keer uitgereikt. Deze prestigieuze award is een organisatie van EY, in samenwerking met De Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis.

Voor deze editie werden 10 overheidsorganisaties genomineerd die in 3 categorieën strijden voor de titel: ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar’, ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar’ en ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar’. Uit deze 3 categorieën wordt uiteindelijk ook een overkoepelende winnaar gekozen. 

Om de onmisbare en ondersteunende kracht van overheidsorganisaties onder de aandacht te brengen, lanceerde EY in 2014 de prijs ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’. Federale, regionale en lokale overheidsorganisaties die uitblinken door hun strategie, klantgerichtheid, effectiviteit, efficiëntie, duurzaamheid, betrouwbaarheid, wendbaarheid, innovatie en samenwerking worden dankzij deze award beloond.

Rudi Braes, CEO en voorzitter EY België, over de award:

Overheidsorganisaties kunnen zich onderscheiden door klantgerichte en efficiënte dienstverlening. Doeltreffende en innoverende overheidsorganisaties komen zowel burgers als bedrijven ten goede en dragen bij tot de groei en welvaart van de Belgische economie. Net zoals met de prestigieuze awards ‘Onderneming van het Jaar®’ en ‘Beloftevolle Onderneming van het Jaar®’, willen we met deze prijs uitmuntende overheidsorganisaties belonen en anderen motiveren hun voorbeeld te volgen.

Juryvoorzitster Michèle Sioen:

Overheidsorganisaties kunnen en moeten net zo innoverend en ondernemend zijn als privéondernemingen om een kwalitatieve dienstverlening voor burgers en ondernemingen te kunnen aanbieden. De ontwikkeling van talentvolle werknemers en de creatie van een stimulerende en motiverende werkcultuur is hiervoor onontbeerlijk. Overheidsorganisaties die uitblinken in enkele door ons geselecteerde criteria, zoals klantgerichtheid, efficiëntie en duurzaamheid, spelen een enorme rol in de ontwikkeling van onze samenleving. Wij zetten hen dan ook graag in de bloemetjes met deze award.

De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 14 maart 2017 om 17u in het Square Brussels Meeting Centre.

UITNODIGING ‘OVERHEIDSORGANISATIE VAN HET JAAR® 2017

Graag nodigen wij u uit op de prijsuitreiking van de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar® 2017 op dinsdag 14 maart vanaf 16 uur in Meeting Centre SQUARE te Brussel. Het evenement start stipt om 17 uur.

Registratie voor dit evenement is verplicht. U kan eenvoudig inschrijven via e-mail bij beatrijs.wouters@citigate.be met vermelding ‘inschrijving Overheidsorganisatie van het Jaar 2017’ en het aantal personen + naam + medium.

Gelieve in te schrijven voor 7 maart 2017.

OVER ‘OVERHEIDSORGANISATIE VAN HET JAAR® 2017

‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ werd gestart in 2014 door EY, in samenwerking met De Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis om in te spelen op de tendens waar de overheid een meer klantgerichte en efficiëntere rol speelt in dienst van de burger en de ondernemingen. De initiatiefnemers willen met deze award bijdragen aan een betere waardering voor, en erkenning van doeltreffende en innoverende initiatieven van overheidsorganisaties die burgers en bedrijven ten goede komen.

Selectieprocedure in 5 stappen

De volledige selectieprocedure verloopt in 5 stappen: alle overheidsorganisaties werden uitgenodigd om deel te nemen en kregen tot oktober vorig jaar de kans om zich kandidaat te stellen voor één van de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’-prijzen. Uit deze kandidaten koos de Academische Raad de finalisten per categorie. Daarop volgde een uitvoerig inhoudelijk interview bij elke finalist. De genomineerden kregen uiteindelijk ook de kans om zich te komen voorstellen voor een onafhankelijke en deskundige jury, die op basis van die finale evaluatie de laureaten voor deze editie zal verkiezen.

 

Onafhankelijke jury van captains of industry en academici

De onafhankelijke jury onder leiding van Michèle Sioen, voorzitster van het VBO, gaat op zoek naar overheidsorganisaties van alle bestuurlijke niveaus die zich weten te onderscheiden. Michèle Sioen krijgt dit jaar versterking in de jury van Jan Callebaut (CEO WHY5Research), Virginie Dufrasne (Gedelegeerd Bestuurder Lixon), Vincent Reuter (Gedelegeerd Bestuurder Union Wallonne des Entreprises), Lutgart Van den Berghe (Executive Director Guberna) en Johan De Muynck (Algemeen Directeur Zorgbedrijf Antwerpen en ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ 2016).

De genomineerde organisaties voor ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ 2017

Genomineerden ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar’

  • De Federale Overheidsdienst Financiën staat in voor het heffen en het innen van diverse taksen en belastingen. Ze zien er op toe dat iedereen correct bijdraagt aan de samenleving en zorgen er op die manier voor dat de overheid o.a. gezondheidszorg en onderwijs kan garanderen voor elke burger. Bovendien dragen ze bij aan de bescherming van de samenleving, zorgen ze voor rechtszekerheid voor burgers en ondernemingen en de financiering van de staat. Kwaliteitsvolle dienstverlening en digitalisatie staan hierbij centraal.

 

  • De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert de gezondheidszorg in België, waakt over de veiligheid van de voedselketen, zorgt voor de gezondheid van dieren en planten en werkt aan een gezond leefmilieu voor iedereen. Ze investeren in een duurzaam, toekomstgericht en wetenschappelijk onderbouwd beleid dat zorgt voor ieders gezondheid, een veilige voedselketen en een beter leefmilieu, vandaag en in de toekomst.

 

  • Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) is een federale wetenschappelijke instelling van de Federale Overheidsdienst Justitie. Ze verrichten onafhankelijk onderzoek op vraag van gerechtelijke overheden. In de gerechtelijke onderzoeken trachten ze dader en zijn modus operandi te identificeren door forensisch onderzoek op bewijsstukken. Hun criminologische studies ondersteunen het strafrechtelijk beleid in België.

 

Genomineerden ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar’

  • De CHU UCL Namur is een netwerk van poliklinieken, rusthuizen en kinderopvangdiensten dat ontstaan is in 2016 uit de fusie van het CHU Dinant Godinne | UCL Namur en het ziekenhuis en de materniteit Sint-Elisabeth. Als universitair ziekenhuis zet het CHU UCL Namur naast zorg ook in op onderzoek en onderwijs, waarmee ze zowel in het binnenland als het buitenland erkenning genieten.

 

  • Citydev.brussels is belast met de stedenbouwkundige ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hun opdracht is drievoudig: het creëren van bedrijfsruimte, het bouwen van betaalbare woningen voor iedereen en het verenigen van woningen en bedrijven in dezelfde wijk.

 

  • De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)  is een vormingscentrum over verkeer en mobiliteit. De kerntaken van de VSV zijn verkeers- en mobiliteitseducatie, vorming en sensibilisering. Ze beschikken over een uitgebreid aanbod aan opleidingen, projecten en campagnes voor verschillende doelgroepen. Rijbewijs op School en De Grote Verkeersquiz zijn enkele van de bekendste projecten.

 

Genomineerden ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar’

  • De Groep Mechelen is de samenwerking van de personeelsdiensten van de stad Mechelen en het OCMW. Door de éénmaking van ondersteunende diensten en het opzetten van een vereenvoudigde structuur van de beleidsdiensten, willen ze een zo efficiënt mogelijke en  klantgerichte dienstverlening aanbieden.

 

  • Het Lokaal Overheidsbedrijf Aalst evolueerde recent van een ondoorzichtige structuur van 96 diensten, naar een matrixstructuur met 22 clusters en 8 diensthoofden. Bovendien hebben het gemeente – en OCMW bestuur er voor gekozen om op alle domeinen gestructureerd en geïntegreerd samen te werken.  Het nieuwe administratief centrum van de stad dat begin 2016 werd ingehuldigd, zorgt voor een vlotte interne samenwerking tussen de diensten en een excellente dienstverlening naar de burger.

 

  • De Stad Antwerpen profileert zich als atypische stad, met maar liefst 175 nationaliteiten. De grootste stad van België met 518.368 inwoners legt de focus op de toekomst. Om efficiënte en kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden, verlaten de medewerkers de backoffice en gaan ze naar de burger in de samenleving.

 

  • De Stad Deinze, het OCMW en het autonoom gemeentebedrijf Deinze vormen samen een unieke samenwerking die voortdurend verandering en vernieuwing brengt in de stad. Naast de verplichte dienstverlening, trekt het bestuur volop de kaart van een brede, sociale dienstverlening. Door tal van projecten zet de organisatie sterk in op stadskernvernieuwing, mobiliteit en duurzaamheid. 
Contacteer ons
Beatrijs Wouters Consultant, Citigate
Christophe Ballegeer Woordvoerder, EY
Beatrijs Wouters Consultant, Citigate
Christophe Ballegeer Woordvoerder, EY
Over Grayling

PR Agency: Corporate & consumer brand communications - Media relations & trainings - Reputation & crisis management
// Grayling & Citigate (former PR Force)

Grayling
Kunstlaan 46 Avenue des Arts
1000 Brussels