Bebat aan de top op de European Battery Recycling Day!

Meer dan 115.000.000 gebruikte batterijen ingezameld in 2015 in België

Tienen – Vandaag is het de ‘European Battery Recycling Day’. Op die dag – de geboortedag van Alessandro Volta, de uitvinder van de batterij – gaat er in heel Europa speciale aandacht naar de recyclage van gebruikte batterijen.

België doet het daarbij helemaal niet slecht: in 2015 werden er maar liefst 115.000.000 gebruikte batterijen ingezameld, wat neerkomt op bijna 2,8 miljoen kilo gebruikte batterijen.

Bebat staat hiermee op nummer 1 in Europa – een resultaat dat we te danken hebben aan de vele inzamelacties, maar vooral ook aan de inzet van alle Belgen.  We willen dan ook graag iedereen bedanken die tot dit mooie resultaat heeft bijgedragen: consumenten, inzamelpunten, scholen en producenten.

Eens de batterijen zijn binnengebracht in een inzamelpunt, worden ze gesorteerd per chemische familie, waarna ze gerecycleerd kunnen worden. De metalen en andere bestanddelen kunnen zo opnieuw gebruikt worden als grondstof voor allerlei toepassingen. Met de metalen van de 115.000.000 batterijen die in 2015 werden ingezameld, kunnen bijvoorbeeld grondstoffen geleverd worden voor het maken van 54.000 fietsframes of 8.850.000 brilmonturen. 

“Dag na dag streven we ernaar om de Belgische  consument, jong en oud, te overtuigen van het belang van recyclage door hen de positieve impact ervan op het milieu aan te tonen. Een gemiddeld gezin heeft 129 batterijen in huis, waarvan er 17 leeg zijn, het is dus erg belangrijk dat iedereen die lege batterijen systematisch blijft binnenbrengen. Daarnaast krijgen gebruikte batterijen tal van nieuwe levens: de gerecupereerde metalen kunnen dienen als als grondstof voor het maken van bijvoorbeeld brillen, fietsen of zelfsvliegtuigen,… ,” aldus Peter Coonen, gedelegeerd bestuurder van Bebat.

Om de consumenten aan te sporen hun gebruikte batterijen binnen te brengen, organiseert Bebat regelmatig inzamelwedstrijden voor verschillende doelgroepen zoals bijvoorbeeld scholen, of gemeenten. Momenteel loopt de speelpleinactie van 1 tot en met 30 september waarbij gemeenten uit de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel een ecologisch speelplein kunnen winnen door zo veel mogelijk gebruikte batterijen per inwoner in te zamelen.Daarnaast engageert Bebat zich ertoe om deel te nemen aan overkoepelende Europese initiatieven zoals bijvoorbeeld aan deze tweede editie van de European Battery Recycling Day.

Over de vzw BEBAT

Bebat vzw is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 1995 door de producenten van batterijen en zorgt er dus voor dat bedrijven kunnen voldoen aan hun wettelijke aanvaardingsplicht. Bebat vzw geeft gebruikte batterijen een nieuw leven en behoort tot de wereldtop wat betreft de inzameling van batterijen. In de 23.500 inzamelpunten over het volledige land kunnen gebruikte batterijen gratis worden gedeponeerd. Bebat vzw staat in voor de ophaling, sortering en recyclage ervan. In 2015 zamelde Bebat een recordgewicht van ongeveer 2.800 ton batterijen in. Bovendien tonen huisvuilanalyses aan dat 100 kg huisvuil gemiddeld slechts 1 batterij bevat, waarmee Bebat een inzamelefficiëntie van 89,9% behaalt. 

Contacteer ons
Silke Winters Account Executive, Grayling
Silke Winters Account Executive, Grayling
Over Grayling

PR Agency: Corporate & consumer brand communications - Media relations & trainings - Reputation & crisis management
// Grayling & Citigate (former PR Force)

Grayling
Kunstlaan 46 Avenue des Arts
1000 Brussels