AkzoNobel, Avantium, Chemport Europe, RWE en Staatsbosbeheer versnellen biobased economie door toepassing baanbrekende technologie

Avantium, een toonaangevend chemisch technologiebedrijf en pionier op het gebied van duurzame chemie, maakt vandaag bekend samen te gaan werken met AkzoNobel, Chemport Europe, RWE en Staatsbosbeheer. De vijf ondernemingen hebben plannen voor het ontwikkelen van een bioraffinaderij op het Nederlandse Chemie Park Delfzijl. Deze samenwerking is een belangrijke stap voor de biobased economie en de ontwikkelingen op het gebied van biomassa-omzetting naar chemicaliën.

Baanbrekende technologie: het Zambezi-proces

In de geplande bioraffinaderij in Delfzijl zal gebruik worden gemaakt van  een nieuwe technologie die is ontwikkeld door Avantium. Avantium’s zogenoemde Zambezi-proces zet non-food biomassa om in zuivere glucose en lignine op een kosteneffectieve manier. De gebruikte biomassa behoort tot de tweede generatie grondstoffen, voorbeelden zijn houtsnippers, pulp en bijproducten uit de landbouw. Het proces is bijzonder geschikt voor het maken van zeer zuivere glucose, die nodig is voor de productie van een breed scala aan duurzame chemicaliën en materialen voor de chemische industrie van de toekomst. Deze glucose is geschikt voor zowel katalytische processen als fermentatieprocessen voor de productie van nieuwe, groeiende generaties duurzame materialen, zoals PLA, PEF, PBAT, PHA. Lignine is een uitstekende grondstof voor hernieuwbare bio-energie toepassingen, het bevat aanzienlijk meer energie dan houtachtige biomassa.

Sterke samenwerking .

Elke partner zet zijn expertise in deze samenwerking in; van grondstoffen, door de gehele supply chain heen, tot eindproducten. De belangrijkste grondstof van de nieuwe fabriek zijn houtsnippers die lokaal worden verkregen, gecoördineerd door Staatsbosbeheer. De geplande fabriek zal gebruikmaken van de synergie die aanwezig is op het gebied van infrastructuur, nutsvoorzieningen en expertise van het AkzoNobel-terrein in Delfzijl. RWE zal de grondstoffen voor het Zambezi-proces leveren en het  bio-residu lignine voor de opwekking van duurzame energie inzetten. Chemport Europe brengt strategische ondersteuning in via een reeks initiatieven vanuit de regio Noord-Nederland om dit project mogelijk te maken. Verdere partnerschappen en samenwerkingsverbanden zijn in ontwikkeling.

Door de geografische, technische en logistieke voordelen van het Delfzijl-gebied, verwacht het partnerschap een kostenconcurrerende productie te realiseren, welke vervolgens zal helpen bij het versneld uitrollen van de biobased economie. De referentiefabriek zal worden gebouwd met snelle uitbreidingsmogelijkheden voor de capaciteit na de testperiode.

Over Avantium

Avantium is een toonaangevend chemisch technologiebedrijf, koploper op het gebied van renewable chemistry. Samen met partners werkt Avantium wereldwijd aan efficiënte processen en duurzame producten op basis van biobased grondstoffen. Avantium is de kraamkamer van baanbrekende renewable chemistry oplossingen. Van uitvinding tot commercieel inzetbare productieprocessen. Een succesvol voorbeeld is de YXY-technologie waarmee Avantium PEF heeft ontwikkeld: een volledig nieuw, hoogwaardig soort plastic met suiker als grondstof.

Vanaf oktober 2016 zijn alle YXY-werkzaamheden ondergebracht in Synvina, de joint venture van Avantium en BASF. Avantium werkt verder aan diverse innovatieve projecten in de wereld van renewable chemie, zoals het Zambezi-proces, en levert diensten en systemen op basis van geavanceerd katalytisch onderzoek aan (petro)chemische bedrijven wereldwijd. Het hoofdkantoor van Avantium is gevestigd in Amsterdam, Nederland.

Over AkzoNobel

AkzoNobel maakt essentiële producten die inspireren en het dagelijks leven prettiger maken. Als internationaal vooraanstaande verf- en coatingsonderneming en een belangrijk producent van specialistische chemicaliën leveren we essentiële ingrediënten, essentiële bescherming en essentiële kleuren voor consumenten en industrie wereldwijd. We hebben een rijke geschiedenis en zijn pioniers in duurzame technologie en innovatieve producten, die tegemoet komen aan de groeiende behoeften van onze snel veranderende planeet en tegelijkertijd het leven makkelijker maken. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam en we hebben 45.000 medewerkers in 80 landen. We hebben een permanente leiderschapspositie op het gebied van duurzaamheid. Van daaruit zetten we ons in om steden en omgevingen levendiger te maken, te beschermen, en kleur te geven. In Nederland zijn circa 5.000 mensen voor AkzoNobel werkzaam. Tot onze merken behoren bekende namen als Sikkens, Flexa en JOZO.

Over Chemport Europe

Changing the nature of chemistry - Binnen Chemport Europe werken agrarische en  chemische bedrijven, kennis instellingen, regionale en nationale overheden nauw samen aan de ontwikkeling van kansen die ontstaan door marktvraag op het gebied van duurzame producten en processen. Voor Noord-Nederland is het streven om omstreeks 2030 Chemport Europe, als een belangrijke groene haven met één van de meest duurzame chemie clusters van Europa ontwikkeld te hebben. Dit is mogelijk dankzij enerzijds een sterk bio-based chemie en recycling cluster  en anderzijds de verbinding tussen de energie sector  en de agrarische sector in de regio. Dit alles maakt Chemport Europe tot een extreem aantrekkelijke plaats voor nieuwe initiatieven en bedrijven.

Over RWE Generation

RWE Generation is een pan-Europees energiebedrijf en beschikt over één van de grootste energieportfolio’s in de hele wereld met meer dan 40 gigawatt productiecapaciteit. Ons bedrijf is een volle dochteronderneming van RWE AG.

RWE Generation brengt de internationale expertise en ervaring van RWE Generation NL, RWE Generation UK en RWE Power samen in een bedrijf dat onze klanten 24/7 uur voorziet van stroom.

In de komende jaren zal RWE Generation NL de kolencentrales transformeren voor de opwekking van duurzame warmte en elektriciteit. Met deze transformatie levert  RWE Generation NL een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in Nederland.

De centrale Eemshaven is SDE + subsidie toegekend voor 15% duurzame biomassa, al, en de Amer centrale zal 80% van de kolen vervangen door duurzame biomassa.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is een vitale maatschappelijke onderneming die als doel heeft de natuur in Nederland te versterken. Als uitvoerende organisatie van de Rijksoverheid ligt daarbij de nadruk op het kenmerkende groene erfgoed. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van 265.000 ha bos- en natuurgebieden verspreid over de 12 Nederlandse provincies en levert een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke doelen als nationale waterveiligheidsdoelstellingen (langs de kust en grote rivieren), hout- en biomassaproductie, natuureducatie, drinkwatervoorziening, regionale economie en sociale cohesie.

MEDIA CONTACT

Voor meer informatie: Dominique Levant, Marketing & Communications Officer, +31 20 586 01 32, dominique.levant@avantium.com of kijk op de website www.avantium.com.

Klik hier voor een animatievideo over het Zambezi-proces: https://www.avantium.com/renewable-chemistries/zambezi/.

 

Contacteer ons
Over Grayling

PR Agency: Corporate & consumer brand communications - Media relations & trainings - Reputation & crisis management
// Grayling & Citigate (former PR Force)

Grayling
Kunstlaan 46 Avenue des Arts
1000 Brussels